معرفی مشاهیر

محمد بن زکریای رازی
              نام وی محمد و نام پدرش زکریا و کنیه‌اش ابوبکر است. مورخان شرقی در کتاب‌هایشان او را محمد بن زکریای رازی خوانده‌اند، اما اروپائیان و مورخان غربی از او به نام‌های رازس Rhazes و رازی Al-Razi در...
محمّد مؤمن تنکابنی
محمّد مؤمن تنکابنی محمدّ مومن حسینی پسر میرزا محمّد زمان تنکابنی دیلمی است. اجداد مؤلف از تنکابن به‌سمت اصفهان حرکت کرده و در آن‌جا که پایتخت پادشاهان صفوی بوده سکونت گزیده‌اند. به گفته خود مؤلف، اجدادش در دربار...
ثابت بن قرّه حرانی
ثابت بن قرّه حرانی وی از خاندان اوصابی و جد محمد بن جابربن سنان صاحب رصد بود و در علوم حکمت کامل. معتضد اکرام او می نمود و چنانچه در حکایات ظریفی روایت شده است روزی خلیفه دست وی را در دست گرفته در بستانی سیر می کرد. خلیفه...
ابن جزل بغدادی
ابن جزل بغدادي ابوعلی یحیی بن علی بن جزله بغدادی شاگرد ابوالحسن سعيد بن هب هالله است او علاوه بر پزشکي در علوم ادبي و فلسفه نيز صاحب نظر بود ليکن مولفات و اشتغال وي بيشتر در زمينه طب بوده است. اب ناب ياصيبعه در کتاب عيون...
ابوالقاسم زهراوی
ابوالقاسم زهراوي   نظريه پردازي زهراوي درباره پيوند اعضاء     يکي از نظريه هاي زهراوي، پيوند عضوي از بدن شخصي به ديگري است. آن پزشک مسلمان در اين مورد هزار سال از عصر خود جلوتر بوده و در انديشه با اين عصرهمفکر...
ابونصر فارابي
ابونصر فارابي در كتاب اخلاق الحكماء نوشته اند كه ابن عباد پيش ابونصر تحف و هدايا فرستاد و درخواست حضور او نمود و اظهار اشتياق ارتباط با وي كرد. ابونصر از اين معني منقبض شد و چيزي از آن تحفه قبول ننمود، تا آنكه زمانه به...
ابوالحسن ترنجي
ابوالحسن ترنجي اندر مقالتي كه اندر علاج بيماري هاي گرده و مثانه نوشته حكايت ميك ند: بزرگي را از اميران ديلم آماس گرده پديد آمد، به سبب ريحي كه آن در حزي بدو رسيده بود. و همه روزه ناخوش بوده بود و من به علاج آن مشغول شدم. و...
ابن بیطار
ضیاء الدین ابو محمد عبدالله احمد بن محمد مالکی، مشهور به ابن بیطار، اواخر قرن ششم ه.ق در مالقه ی اسپانیا متولد شد و در سال 646 ه.ق از دنیا رفت.او تحصیلات عالیه اش را در اشبیایه به پایان رساند و در گیاه شناسی و داروشناسی...
طراحی سایت با مهریاسان