جاماسب حکیم

جاماسب حکیم

جاماسب حکیم

آشنایی با مفاخر و حکیمان بزرگ ایرانی اهمیت بالایی در شناخت گذشته علوم پزشکی و داروسازی ایران به عنوان اسناد هویت اسلامی و ایرانی دانش پزشکی این کشور دارد که می تواند نقش هویت بخشی و الگوی مناسب جهت دانش پژوهان امروز این سرزمین داشته و نقش ایرانیان را در سیر تکوین دانش پزشکی جهان مشخص سازد. از این رو در این مجموعه به شرح احوال حکیمان ایرانی پیش از اسلام و دوره اسلامی پرداخته خواهد شد.

جاماسب حکیم، پزشک و دانشمند بزرگ ایرانی، از بزرگان دربارکی ویشتاسب و از اولین یاران زرتشت پیامبر به شمار می رود. جاماسب همچننی داماد زرتشت پیامبر بوده است به طوریکه در وهیشتواشت گات، سینا 53 می خوانیم " اینک تو ای پورو چیست (دختر زرتشت) و دودمان سپنتمان ای جوانترین دختر زرتشت، او (زرتشت) با منش پاک و راستی ومزدا از برای تو (جاماسب را) که باور دینداران است برگزید اکنون برو با خردت مشورت کن با اندیشه پاک مقدس ترین اعمال پارسایی را بجای آور[1]" همچنین بلعمی، وزیر دانشمند سامانیان در قرن چهارم هجری، از او با عنوان حکیم جاماسب یاد می نماید که دارای کتبی در طب، هندسه و حکمت بوده است[2]. و نیز ابن ندیم وی را از جمله چهل و نه فیلسوفی به شمار می آورد که در علم کیمیا دست پیدا کنند.[3] همچنین در کتاب یادگار زریران، گشتاسب در برشمردن فضائل جاماسب تبحر وی را در گیاه شناسی چنین توصیف میکند: " آن نیز دانی که گیاهان (اوروران) چون بشکفند گل کدام روز بشکفد آن کدام فردا[4]" از کتب باستانی کتابی با عنوان جاماسب نامه منسوب به جاماسب حکیم به جای مانده که شامل پرسش و پاسخ هایی میان کی گشتاسب و جاماسب در مورد آفریش است. مقبره این حکیم بزرگ امروزه در بلوک فخر از بخش های شهرستان جهرم در استان فارس است[5].

امروزه جالینوس، پدر داروسازی دنیا لقب گرفته است، این در حالیست که جاماسب حکیم که دورانش به هزاره اول پیش از میلاد مسیح می رسد و بسیار کهن تر از جالینوس بوده وبه گواه تاریخ از درجه بالایی در دانش به ویژه در کیمیا و علوم مرتبط با داروسازی برخوردار بوده است می تواند گزینه مناسب تری برای احراز این عنوان باشد.

نویسنده: آرمان زرگران

 

[1]  . اوستا. ابراهیم پور داوود. تهران: دنیای کتاب. 1382

[2] . تاریخ بلعمی. ابوعلی محمدبن بلعمی. به تصحیح محمدتقی بهار. تهران: انتشارات زوار. 1385

[3] . فارس نیمی از بهشت. حسن رضا رفیعی. شیراز: انتشارات تخت جمشید. 1387

[4] . یادگار زریران. ترجمه یحیی ماهیار نوابی. تهران: انتشارات اساطیر. 1387

[5] . فارس نیمی از بهشت. حسن رضا رفیعی. شیراز: انتشارات تخت جمشید. 1387

 

 

 

 
تگها : مشاهیر
ارسال نظر
* نام شما:

* ایمیل شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب
کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی
طراحی سایت با مهریاسان