برزویه طبیب

برزویه حکیم

برزویه طبیب

برزویه از پزشکان مهم و بنام دوره خسرو انوشیروان ساسانی (579-531 میلادی)  و اهل مرو بوده است[1]. پدر او از لشکریان و مادرش از خاندانی منتسب به علمای زرتشتی بوده است. وی در سن 7 سالگی به آموختن طب مشغول می شود[2] و بعد از پایان دوران تحصیل با اعتماد به اصل مقدس حرفه پزشکی راستین خود تا بالاترین پله های ترقی صعود می نماید. وی از سوی خسرو انوشیروان به سفری تحقیقاتی به هند نیز اعزام می شود و در بازگشت از این سفر کتاب های زیادی را به ایران می آورد و به زبان پهلوی ساسانی ترجمه می کند که کلیله و دمنه از جمله آنهاست[3]. در ترجمه این کتاب فصلی به نام باب برزویه طبیب نگارش یافته است که در آن برزویه و خاندانش و نیز مراحلی را که طی کرده تا به این اصول است[4]. از جمله آمده است: در کتب طب آمده آورده اند که فاضل تر اطبا آنست که بر معالجت از جهت ذخیرت آخرت مواظبت نماید که بملازمت ابن سیرت نصیب دنیا هر چه کامل تر بیابد و رستگاری عقب مدخر گردد (ذخیره گردد)؛ چنانچه غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت اوست، اماگاه که علف ستوران است به تبع آن هم حاصل آید. و نیز برزویه برای نشان دادن میزان آفت های تهدید کننده بشر و آغاز آن، شکل گیری نطفه در رحم مادر و مراحل مختلف تا به وجود آمدن جنین را مثال می زند که گوشه ای از پیشرفت دانش پزشکی در آن زمان رادر ایران نشان می  دهد[5]. این کتاب بعدها در زمان مامون، خلیفه عباسی توسط ابوالحسن عبدالله بن المقفع (روزبه) به عربی ترجمه شد.[6]

برزویه همچنین به عضویت انجمن عمومی  پزشکان ایران در می آید که رئیس آن سرجیوس (جبرئیل) درست پات (رئیس پزشکان ایران) و عضو دیگر آن بیادق بوده است[7]. این پزشک فرهیخته همچنام به ترقی خود ادامه داده و سرانجام به سمت رئیس پزشکان ایران منسوب می شود[8]. فردوسی نیز در مدح این پزشک فرزانه سروده است

پزشک سراینده برزوی بود            به نیرو رسیده سخنگوی بود

زهر دانشی داشتی بهره ای           به هر بهره ای در جهان شهره ای

نویسنده: آرمان زرگران

 

[1]  تاج بخش، حسن. تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران (ج 1) تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم 1379

[2] . منشی، ابوالمعالی نصرالله. کلیله و دمنه. تصحیح مینوی طهرانی مجتبی، تهران: انتشارات امیر کبیر. چاب بیست و ششم 1383

[3] . زرگران، آرمان، محقق زاده، عبدالعلی. قاسمی، یونس. مروت، محمد حسین. اخلاق پزشکی در ایران باستان. فصلنامه اخلاق پزشکی در ایران باستان. فصلنامه اخلاق پزشکی. 2008

[4] . کیان راد، حسین، برزویه طبیب. فصلنامه طب سنتی ایران 1389

[5] کیان راد، حسین، برزویه طبیب. فصلنامه طب سنتی ایران 1389

[6] سرمدی، محمدتقی. پژوهشی درتاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر (ج 1)  

[7] تاج بخش، حسن. تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران (ج 1) تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم 1379

[8] فردوسی، ابوالقاسم. شاهنامه. تهران: نشر الهام . چاپ چهارم 1387

 
تگها : مشاهیر
ارسال نظر
* نام شما:

* ایمیل شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب
کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی
طراحی سایت با مهریاسان